Triger Dişli

Pilot delikli triger kasnaklar – withworth hatveli

XL - L - H

Pilot delikli triger kasnaklar – metrik hatveli

HTD 3M - 5M - 8M

Pilot delikli triger kasnaklar – metrik hatveli

T5 - T10

Burçlu triger kasnaklar – withworth hatveli

BL - BH

Burçlu triger kasnaklar – metrik hatveli htd

B8M

Designed by IDS